Tästä se kaikki alkoi


Vuonna 1997 Keski-Suomen Ympäristökeskuksen haja-asutusalueiden vesihuolto HAAVE-projektin toimesta selvitettiin kuntien haja-asutusalueiden vedentarve. Siihen kuului esiselvitys vesipaikasta, vedenhankinnasta, yleissuunnitelma, pohjavesiselvitys, vesihullon yleissuunnitelmatasoinen kustannuslaskelma sekä kyläkunnan avustaminen vesiosuuskuntaa perustettaessa.

HAAVE-projektin myötävaikutuksella perustettiin Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta. Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan perustamiskokous pidettiin 10.11.1998 ja ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin 26.11.1998.

Vuoden 1999 lopulla Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta jätti Keski-Suomen ympäristökeskukselle hakemuksen työkohteen kustannuksista. Virallinen päätös hankkeen rahoitukselle saatiin 31.5.2000. Rahoituspäätöksen jälkeen alkoi vipinä käytännön toimissa. Laadittua perussuunnitelmaa piti täydentää. Lisäksi maapohjatutkimuksia ym. käytäntöön liittyviä tehtäviä jouduttiin täydentämään. Konsulttisopimus vesi- ja viemäriverkoston suunnittelusta allekirjoitettiin 5.6.2000. Toukokuussa kilpailutettiin päälaitevalmistajat ja laitetoimittajat yhdessä Mämmen vesiosuuskunnan kanssa. Elokuussa 2000 aloitettiin kaivuu-urakan kilpailutus. Viimein 2.10.2000 aloitettiin kaivuutyöt Hirvaskankaan Shell- huoltoaseman kohdalla olevasta Äänekosken kaupungin vesi- ja viemäriverkoston liittymästä. Työn edistyessä kävi niin, että liittyjien määrä kasvoi, joka puolestaan aiheutti urakka-aikatauluun viivästymistä (positiivisessa mielessä). Vuoden 2000 lopussa liittymiä Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnassa oli 49 kpl. Vuoden 2011 lopussa liittymiä oli 97 kpl.

Kaivuutöiden aloitus 2.10.2000. Kuva: Hannu Mursunen

Laajentuminen Kangashäkkiin


Vuoden 2012 alussa Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta aloitti selvitykset ja neuvottelut toiminnan laajentamisesta Kangashäkin alueelle. 31.5.2012 Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan vuosikokous hyväksyi laajentumissuunnitelman tietyin ehdoin ja jätti lopullisen päätöksen hallitukselle. Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan hallituksen kokouksessa 3.8.2012 päätettiin ryhtyä tekemään sopimuksia Kangashäkin alueen uusien liittyjien kanssa. 10.9.2012 hallituksen kokouksessa tehtiin päätös Kangashäkin hankkeen vaiheen 1 käynnistämisestä. Marraskuussa 2012 aloitettiin kaivuu-urakan kilpailutus ja saman kuun lopussa allekirjoitettiin kaivuu-urakka sopimukset. Viimein 10.12.2012 aloitettiin kaivuutyöt Kangashäkin alueella. Ensimmäisessä vaiheessa verkkoon liitettiin 34 liittymää. Jo ensimmäisen vaiheen aikana todettiin, että projektin edetessä halukkaiden liittyjien määrä kasvoi ja kasvoi. Lopulta päätettiin jatkaa suoraan toiseen vaiheeseen, jossa liittyjiä verkkoon saatiiin 24 lisää. Kangashäkin kokonaisliittyjien määrä oli siis Kangashäkin projektin 2 vaiheen päättyessä yhteensä 58. Vuoden 2013 lopussa Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan liittyjien kokonaismäärä on 160 liittymää, joista 102 Hirvaskylässä ja 58 Kangashäkissä.

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan ja Vehniä vesiosuuskunnan putkiston yhteenliittäminen


Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan ja Vehniän vesiosuuskunnan putkistot liitettiin yhteen 11.12.2013 klo 12:22.

Kaivuutöiden aloitus 2.10.2000