Liittyminen osuuskuntaan


Uusi liittymä
Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä kiinteistö, joka on osuuskunnan toimialueella. Myös toimialueen lähellä olevien kiinteistöjen liittyminen on mahdollista, mutta liittymisehdoista on neuvoteltava tapauskohtaisesti.

Liittyminen tapahtuu seuraavasti. Kiinteistön omistaja täyttää liittymishakemuksen ja lähettää sen osuuskunnalle postilla.

Postisoite:
Hirvaskylän  vesihuolto-osuuskunta
Toimitusjohtaja Hannu Mursunen
Hirvasenranta 16
41290 KANGASHÄKKI

Tämän jälkeen hallitus tai hallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa jäsenyyden. Jäsenyyden vahvistamisen jälkeen tilitoimisto lähettää laskun osuusmaksusta.

Liittymän siirto ja jäsenyyshakemus
Osuuskunnan jäsen voi siirtää omistamansa kiinteistön vesiliittymän kiinteistön myynnin yhteydessä uudelle omistajalle. Vesiliittymän siirrosta on kuitenkin sovittava kauppakirjassa tai muussa vastaavassa dokumentissa.

Liittymän siirtäminen ja vesiosuuskunnan jäsenyyden hakeminen tapahtuu seuraavasti:

Kiinteistön uusi omistaja täyttää vesiliittymän siirtolomakkeen ja liittää hakemukseensa kopion kauppakirjasta tai muusta vastaavasta dokumentista, johon on kirjattu vesiliittymän siirto vanhalta omistajalta uudelle omistajalle sekä lähettää sen osuuskunnalle postilla.

Postisoite:
Hirvaskylän  vesihuolto-osuuskunta
Toimitusjohtaja Hannu Mursunen
Hirvasenranta 16
41290 KANGASHÄKKI

Tämän jälkeen hallitus tai hallituksen valtuuttama henkilö vahvistaa jäsenyyden ja uusi omistaja saa tilitoimistolta vahvistuksen liittymän siirrosta ja Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan jäseneksi hyväksymisestä.