Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue


Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue jakautuu kahteen erilliseen toiminta-alueeseen. Nämä alueet ovat Hirvaskylän ja Kangashäkin alue.

Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue on 100 metriä rakennetusta verkosta (rakentamisvelvoite). Yli 100 metrin rakennushankkeet, silloin rakentaja maksaa todellisten kustannusten mukaan ylimenevän osan.