Veden laatu


Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvesiasetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.

Veden laatu

Tutkimustodistukset
Tutkimustodistus 05.12.2014
Tutkimustodistus 12.12.2013