Vedenottamohanke

Vedenottamo

Tavoite
Hankkeen tavoitteena on turvata Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnan vedensaanti tulevaisuudessa ja kriisiaikana (ja pienentää vedenhinnan nostamispainetta).

Mukana hankkeessa ovat Vehniän, Kovistonkylän ja Hirvaskylän vesiosuuskunnat. Hanketta varten on tehty Keski-Suomen ELY -keskuksen toimesta pohjavesiselvitys. Loppuraportin mukaan vesi on hyvälaatuista ja sitä saadaan riittävästi kattamaan kaikkien mukana olevien vesiosuuskuntien vedentarve.

Vedenottamohankkeeseen on suunniteltu perustettavan oma osakeyhtiö (työnimenä Häkin vesi Oy), jossa mukana olisivat Vehniän, Kovistonkylän ja Hirvaskylän vesiosuuskunnat (kaikki saman kokoisella osuudella). Osakeyhtiön toteuttamissopimus allekirjoitettiin 23.11.2012.
Lopulta 23.11.2013 osuuskunnat perustivat Häkin Vesi Oy:n.

Vedenottamohankkeen materiaaleja
Pohjavesiselvityksen raportti
Hankkeen tilanneselvitys 1.11.2012
Tutkimuskartta
Vesilaitoskuva